Không Đề

Tác giả:

1.

Anh yêu em anh phạm lỗi thường tình
Khó thức ngủ theo giấc giờ điều độ
Có một nửa đang đi tìm một nửa
Như vầng trăng ngoài cửa, phía trời xa

2.

Đêm ba mươi trăng vẫn sáng trên trời
Chỉ ánh sáng mắt người chưa gặp được
Đất tìm trăng, trăng đi tìm trái đất
Nửa tháng tròn thao thức đợi chờ nhau

3.

Trời đã tết, khói xanh mờ bụi nước
Góc vườn em hoa mận đã đơm khuy
Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc
Cỏ thanh thiên hoa trắng đợi em về

4.

Anh yêu em hơn thần thánh yêu nhau
Một khẽ chạm tay rung toàn thân thể
Và bởi vậy, tình yêu trần thế
Đủ để thánh thần mơ ước ở trên cao.

Thạch Quỳ

Thảo luận cho bài: "Không Đề"