Không đề 5

Tác giả:

Tôi không có bi kịch

Cho đến một ngày
Tôi tẩy xoá những tì vết
Tôi có một cuộc đời trắng
Trắng tinh như tấm khăn sô
Phủ xuống sự thật
Bi kịch không phải lúc nào cũng
màu đen

ĐTQ
9/1998

Thảo luận cho bài: "Không đề 5"