Không đề 6

Tác giả:

Không hy vọng có em về
Ra ngồi quán uống cà phê một mình.

Trời ơi Sa Đéc buồn tênh
Nhớ mong là sóng – ta bềnh bồng trôi.
Nhìn bao má phấn son môi
Biết không còn gặp lại rồi mắt em…
Người ta dọn quán – Ồ đêm!
Ngẩn ngơ đứng mãi ngoài thềm – Đi đâu?!

Một mình ở dưới trời sâu
Buồn như cái thuở ban đầu biết yêu.
Sa Đéc 11-7-1984

Thảo luận cho bài: "Không đề 6"