Không Đề

Tác giả:

Đêm không trăng là bầu trời đen tôi
Sông không đò là lỡ chuyến sang ngang
Lòng không thương là một cánh đồng hoang
Yêu không nói là muôn đời đau khổ

garland tx chiều buồn 22/02/02

Thảo luận cho bài: "Không Đề"