Không đề

Tác giả:

Hạ chiều cơn mưa đổ

Giọt nào rơi ướt tay
Ai ép vào trang vở
Cánh bướm thời thơ ngây?

Phượng ngủ vùi trong mưa
Đỏ hoen màu nước mắt
Gót chân trần nâu đất
Ngơ ngẩn tìm dấu xưa…

Ta lần theo dấu mưa
Nhặt chút tình thơ dại
Con thuyền trôi đi mãi
Mưa có về hay chưa?

Thảo luận cho bài: "Không đề"