Không Đề Gửi Mùa Đông

Tác giả:

Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi

Chút nắng vàng thu se nhẹ
Chiều nay –
Cũng bỏ ta rồi 

Làm sao về được mùa đông
Chiều thu – cây cầu
Đã gãy…

Lá vàng chìm bến thời gian
Đàn cá – im lìm – không quẫy 

Ừ, thôi…
Mình ra khép cửa –
Vờ như mùa đông đang về 

SG. 8-92

Thảo luận cho bài: "Không Đề Gửi Mùa Đông"