Không đề trước ngã ba sông

Tác giả:

Cơn ác mộng tràn dầu chưa kịp đi qua
Vịt chạy ruộng đứt hơi vì lúa lép
Nơi tôm cá ê hề mà tìm không ra con tép
Nhịp thở dòng sông thoi thóp dưới váng dầu

Bảy xã hôm qua chưa tan nỗi sợ đắm tàu
Sáng mở mắt đã cuống cuồng chống lũ
Mưa và lệ hoà tan trong bão dữ
“Nhà Bè nước chảy chia haị..”

Anh đã từng cắm sào Tam Thôn Hiệp đến chai tay
Cụng ly nỗi buồn Lý Nhơn, thăm tri âm Bình Khánh
Ghé An Thơi Đông ngó trộm tóc dài
Xuống Phước Kiểng chia hai dòng ấm lạnh

Anh đã từng hứng mưa cho traí tim sét đánh
Nhưng sét đánh trong mưa chỉ hại có một người
Còn bão lũ lại gieo đầy bất hạnh
Đắm mảnh đấ t nghèo chưa kịp ra khơi

Em hát “Nhà Bè…” chi vậy em ơi
Nước ngập sách vở làm sao thành câu hát
Con còng con nghêu vố đã hiếm hoi
Hạt gạo cổ tích ngậm ngùi như lục bát

Ai không biết “Lá lành đùm lá rách”
Bầy vượn còn đùm bọc nhau chia trái héo Cần Giờ
Anh cũng chia lòng đến Nhà Bè, Duyên Hải
Lạy trời tóc dài thuở ấy vẫn còn thơ …

Thảo luận cho bài: "Không đề trước ngã ba sông"