Không Gian Đêm

Tác giả:

mênh mang một cõi, mênh mang buồn 
đêm về lặng tiếng thạch sùng buông 
bóng ai quạnh quẽ soi bên cửa 
trăng rọi thênh thang vàng sỏi buồn 

sân vắng mênh mang gió ru êm 
hoa cỏ quyện hương đọng sương đêm 
rung rinh một bóng ai cô lẻ 
khoanh tay lặng ngắm không gian đêm

Thảo luận cho bài: "Không Gian Đêm"