Không Khác Nhau

Tác giả:

Không khác nhau, ở nỗi niềm thổn thức 
Trắng màu trăng lành lạnh lúc thu về 
Con ve đã ẩn sâu mình dứơi đất 
Mây dập dìu mọng nước rũ lê thê 

Nai cao gót lẫn sương mù dày đặc 
Sắc trời trôi nhàn nhạt dưới khe vàng 
Chim khuyến lá, cội cây nằm xào xạc 
Lối đừơng chùng con thú chợt hoang mang 

Ai biết được hai đứa mình hai ngã 
Vết thời gian không xóa cả đôi bờ 
Đếm sao trời nghe cõi hồn chấp vá 
Vệt tiêu điều u uất sắc vần thơ 

Không khác nhau, gió bên đừờng vô vọng 
Phong linh xua từng nhịp nhớ bồi hồi 
Thấm cát mềm những vũng mưa loáng đọng 
Tội tình gì ! nhân gian phải chia phôi … 

Thảo luận cho bài: "Không Khác Nhau"