Không là ….. Tình !

Tác giả:

Em như một cành hồng

Em như sương mong manh
Em như mây bồng bềnh
Em như khói tan nhanh !

Anh như chim bói cá
Anh như hòn đá lăn
Anh như là phiến lá
Anh như vào lãng quên !

Hai ta không cùng lối
Hai ta không cùng đường
Hai ta không gặp gỡ
Hai ta không …. cuộc tình !

Thảo luận cho bài: "Không là ….. Tình !"