Không Là ….

Tác giả:

Từng con phố nhỏ … 
Với dấu chân qua 
Một lần bỡ ngỡ … 
Một lần xót xa 

Bao năm xa cách 
Ai nhớ gì không 
Như người lữ khách 
Vẫn còn đi rong 

Theo bước thời gian 
Làm cánh chim ngàn 
Chở từng ước vọng 
Chẳng ngại gian nan

Dõi mắt trông theo 
Mây ngàn gió lộng 
Chút gì vướng động 
Chút gì nhớ mong 

Jan 15, 2002 
DHH
~~~/~~((@

Thảo luận cho bài: "Không Là …."