Không Ngờ

Tác giả:

Thoảng dưng nghe tiếng dạ thưa
Đôi câu chào hỏi không ngờ – nàng thơ
Bảo rằng có chút tình cờ 
Cái thuở ngây dại ban sơ – chỗ nằm
Khoảng không còn lại lần thăm
Tình này trói kiếp trăm năm – không thành 
Mắt môi nay đã mỏng manh
Ký ức đọng vết rêu xanh một làn
Yêu thương em đã ngút ngàn
Thưa rằng nguyên vẹn chiếu chăn – đợi chờ

Ngày qua, tháng lại – nào ngờ …….
…… 

Tử Nhi

Thảo luận cho bài: "Không Ngờ"