Không sợ và sợ

Tác giả:

Không sợ nguy hiểm
Sợ không biết nhìn thẳng vào nguy hiểm

Không sợ thiếu niềm tin
Sợ không nhận ra lẽ phải để tin

Không sợ cực khổ
Sợ không đủ vững lòng vượt cực khổ

Không sợ thiếu bạn nơi chiến trường
Sợ không biết tự mình chiến đấu


Nguồn: Trong cát bụi (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Văn học, 1992

Thảo luận cho bài: "Không sợ và sợ"