Không Tên (Thiền Ca 4)

Tác giả:

Không Tên (Thiền Ca 4)

 Phạm Duy


Trình bày:
Thái Hiền

Một loài hoa không tên
Không sắc không hương
Mà như lòng tôi
Lộng lẫy thơm lừng
Toả ra bốn hướng

Một ngọn suối không tên
Bé nhỏ, ngoan hiền
Mà như lòng tôi
Nổi sóng lên đường
Thành bốn trùng dương

Và lòng tôi không tên
Như suối, hoa tiên.

 

Thảo luận cho bài: "Không Tên (Thiền Ca 4)"