Không xu nịnh

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Không xu nịnh


Một người giàu thích xu nịnh, nói với một người nghèo:

– Tao giàu có, sao mày không xu nịnh tao?

Người kia nói:

– Ông giàu mặc ông, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh?

Người giàu bảo:

– Thế thì tao chia cho mày một nửa gia sản của tao, mày xu nịnh tao nhé?

Người kia nói:

– Tôi được nửa gia sản ông, tôi giàu bằng ông rồi, còn phải xu nịnh ông làm gì nữa!

Người giàu lại bảo:

– Tao cho mày cả gia sản, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ?

Người kia nói:

– Lúc đó thì ông xu nịnh tôi mới phải!

 

Thảo luận cho bài: "Không xu nịnh"