Khu bảo vệ

Tác giả:

Tim lang thang đỏ xanh đèn lấp liếm
Khu bảo vệ tình hoang hiếm hỏi ai.

Thảo luận cho bài: "Khu bảo vệ"