Khuất Một Hành Lang

Tác giả:

Lĩu trĩu mùa vàng quanh tóc rối

gầy vai chở hết nhịp sầu đi
lơ mơ đêm khóc hoen xanh giậu
một lưỡi trăng tan ngọt mật trời

Miền da thịt cháy ngày em tới
cõi cõi trăng im lụn đụn vào
hốt hoảng hành lang thăm thẳm vắng
gọi người . xa lắc tiếng mòn hao 

Đêm biếc . trăng xanh khóc lập lòe
tràn lên tay nhớ thịt da hoen
vòng ôm trống hoác lơ ngơ hẫng
nghe giọng thời gian gióng giã nghiêng

Hun hút đường bay . run rẩy gió
loài ưng vươn cánh tới vô cùng
trăng len lét chảy tinh tươm mộng
đẩy một trời lên chỗ tận cùng

Gọi người . hao hụt một âm rơi
vẫy ngón tay khều giọng ởi ơi
giữa thinh lặng có đôi ba tiếng
lấp loáng miền trăng mấy giọt vùi…

 

 

Thảo luận cho bài: "Khuất Một Hành Lang"