Khúc bi tráng

Tác giả:

Phạm Huy Thông
(1916-1988)

Ngỡ họ gần nhau thật khó
dũng tướng và thi nhân
khát vọng nhổ núi, lay thành
khó tìm thấy trong vần thơ mỏng mảnh.

ở hai đầu khoảng cách ngàn dặm
họ trở thành tri âm
ở hai đầu khoảng cách ngàn năm
họ chụm đầu tri kỷ.

Tôi chưa đến sông Ô
lòng đã nghe tiếng địch
nhưng dũng tướng, thi nhân
khó tìm ra dấu tích
người da ngựa bọc thân
người bọc trong u uất !

Thảo luận cho bài: "Khúc bi tráng"