khúc ca của quỷ

Tác giả:

phố sầm uất anh thấy nào quỷ sứ
chân nhẩn nhơ lẩn trong đáy mắt em
anh vụng dại đi theo cõi mơ đêm
lẳng lơ hát rồi cười trong khóc loạn

từ khói lửa phân chia tình phản phúc
để nhận về phần tân khổ linh hồn
ai chật vật khi mất đi toàn vẹn
hãy lại đây xem nhẩy điệu linh hồn

ngồi nghiêm chỉnh như tượng đá thần linh
và trước mặt thân hình em nhâỷ múa
điệu loạn cuồng man dã lúc hồng hoang
loaì man rợ vỗ tay theo lời lửa

anh gục đầu trong giây trói toàn thân
em đem hết yêu đương phơi lên đá
hơi thở cay nồng mùi rượu trần gian
thân phận tình đốt trong cơn kinh hãi

mãi lênh đênh đâm chém những linh hồn
đêm hiu quạnh chúa linh thần lẩn trốn
đỉnh trầm hương lật xuống lễ tử thi
ca thần điệu em gọi mưa hành hạ

đẫm phôi pha xưa vắng vẻ nhục thân
miền tôi xưa yêu em vẻ thiên thần
đau kinh hãi một đọa đầy lửa đỏ
nửa lằn ranh sầu đầy dẫy chưa nguôi

anh gục đầu hàng phục vạn dao đâm
sao hung ác đem hận sầu ma chướng
chúc phúc tình khi tình chết phân vân
cõi tủi hờn anh trả em tội chướng

..

hoa đi nằm giường róc rách trôi buồn

.

Thảo luận cho bài: "khúc ca của quỷ"