Khúc Ca Riêng Tôi

Tác giả:

Khúc Ca Riêng Tôi

 Phạm Anh Dũng


thơ Du Tử Lê


Trình bày:
Xuân Thanh

Tôi xa người như xa núi sông
Em bên kia suối bên kia rừng
Em bên kia nắng bên kia gió
Tôi một giòng sương lên mênh mông

Tôi xa người xa hương tóc mây
Rồi mai chim sẻ lìa xa bầy
Chiều em không đến hàng cây cũng
nghiêng xuống tôi từng ngọn heo may

Tôi xa người xa niềm thiết tha
Hoa xuân đã rụng héo hiên nhà
Phố xưa em buộc đôi hàng bím
Nay tóc về đâu, hồn nơi đâu ?

Tôi xa người như xa biển đông
Chiều dâng lênh láng, chiều giăng hàng
Những cây ghi dấu ngày em đến
đã chết từ đêm mưa không sang 

 

Thảo luận cho bài: "Khúc Ca Riêng Tôi"