Khúc Ca Thời Gian

Tác giả:

Khúc Ca Thời Gian

 ( chưa biết )


Thời gian … là thuốc linh thiêng.
Thời gian … huyền bí vô biên.
Mang bao thỏa nguyện,
Hàn gắn mọi vết thương,
Làm quên đi bao nỗi sầu thương.

Nào ai … lòng thấy cô đơn,
Rồi đây đời sẽ vui hơn,
Thời gian thỏa nguyện,
Hàn gắn mọi vết thương,
Làm quên đi bao nỗi sầu thương.

Hỡi ai chờ mong,
Hỡi ai đợi trông,
Có bao giờ thấy thời gian trôi đi nhanh không?
Khi đời đẹp tươi,
Bao niềm vui tới,
Thấy sao như thời gian chóng qua trong muôn nơi.

Cùng nhau cười hát vui lên,
Buồn đau rồi sẽ mau quên,
Thời gian thỏa nguyện,
Hàn gắn mọi vết thương,
Làm quên đi bao nỗi sầu thương.

 

Thảo luận cho bài: "Khúc Ca Thời Gian"