Khúc Chiêu Hồn Của Gió

Tác giả:

Khúc Chiêu Hồn Của Gió

Hà Phương Anh


Thơ : Phạm Ngọc 


Tháng tư

những cơn mưa

qua phố rất ân cần

hai mươi bảy năm nối liền hai thế ki?

ta còn nợ nhau / ôi ta còn nợ nhau điều gì

khi riêng mình đi ngược về,  về phía hoàng hôn

đâu hôm qua

những con đường kỷ niệm

những giòng sông cạn  khô tự bao giờ

những chân trời đã mất thuở còn nhau

còn níu lại khúc chiêu hồn  gió lay

DK:

Tháng tư

trượt dài trên triền dốc lãng quên

hai mươi bảy năm

vết thương còn nhọc nhằn

trùng trùng mưa trên mùa xuân viễn xứ

ngoái lại nhìn

phố bỗng chao nghiêng….

Ta vẫn lặng lẽ

đi qua những chặng đường.

mơ tưởng em theo sau

nên đôi lần ngoái lại

cứ ngỡ còn mãi nhau, còn mãi nhau

đôi lần ngoái lại

thấy sau lưng là bóng tối

bóng tối , bóng tối  giữa buồng tim

 

Thảo luận cho bài: "Khúc Chiêu Hồn Của Gió"