khúc cuồng chặt nửa cho người nửa kia…

Tác giả:

khúc cuồng chặt nửa cho người

nửa kia…

tung lên trời một tiếng kêu
tan ra thành đốm mây lều bều trôi
quẳng xuống biển một tiếng cười
sóng xô dạt hoá mấy lời than van

lơ mơ chặn giọt lệ tràn
e rời khoé mắt hoá ngàn sao sa
em . trong đục phía ngoài ta
đã thừa mứa một ngân hà vinh danh

bữa nay ngồi khấn một mình
chít khăn sô giữa chuyện tình tinh tươm
mượn samurai lưỡi gươm
hiến vừng trăng muộn một giòng máu say

ha ha . thiên địa rạc gầy
ta phì nhiêu những tháng ngày không em
ừ đi thôi . đó . thảo nguyên
thay trăm tuấn mã phi điên dại nào

ngông nghênh dăm chén bồ đào
phanh gan cắt ruột vẫy chào một phen
bật cười nửa khúc thần tiên
cánh giơ xương rụng lăn triền dốc xa

ha ha ha . ha ha ha
dòm quanh quất . chỉ mình ta
một mình…

 

Thảo luận cho bài: "khúc cuồng chặt nửa cho người nửa kia…"