Khúc Đưa Người

Tác giả:

Đưa người về buổi học chiều
Mây bay cũng có ít nhiều xót xa

Đưa người bóng nhỏ lòng ta
Xòe muôn cánh phượng giăng hoa ven đường.

Đưa người, bóng nhớ bóng thương
Biết mai sau bóng nào vương vấn đời.

Đưa người, bước nhỏ chia đôi
Cho đường chậm với tình tôi thật thà.

Đưa người, không đưa đường xa
Lỡ mai đời khuất mất ta mất người.

Thảo luận cho bài: "Khúc Đưa Người"