Khúc Hát Bạn Bè

Tác giả:

Khúc Hát Bạn Bè

 Ngoại Quốc


LV : Lê Hựu Hà 


Này bạn thân hỡi ! Lại đây ngồi bên tôi,
hát theo khúc nhạc vui, tiếng hát giúp ta yêu cuộc sống.
Bằng tình thân ái, hãy giang rộng đôi tay,
để cho nhau niềm tin, giúp nhau thêm yêu đời.
(Chúng ta cùng hát lên, theo nhịp trái tim)

Nào bạn cùng hãy xem trước mắt ta bao kiếp người lầm than
nhưng vẫn cố gắng vui để mà sống.
Mặc dù còn khổ đau mắt vẫn tươi, môi vẫn cười
và luôn luôn tin vào tương lai sáng tươi.
Ngày mai sẽ đến với ánh nắng sáng soi tâm hồn.
Qua đi năm tháng với nước mắt lăn dài u buồn,
ta thôi không thấy mình cô đơn,
khi con tim mỗi ngày vui hơn,
nhìn lại đời ta bao nhiêu đau thương cũng không còn.

 

Thảo luận cho bài: "Khúc Hát Bạn Bè"