Khúc Hát Dâng Đời (*)

Tác giả:

Khúc Hát Dâng Đời (*)

Ngoại Quốc (Ý)


LV: Nguyên Lộc


(Bài này chưa có lời, nếu bạn có thì xin vui lòng chép giùm)

… 

 

Thảo luận cho bài: "Khúc Hát Dâng Đời (*)"