Khúc Hát Kê Khang

Tác giả:

Khúc Hát Kê Khang

 Phạm Duy


Khúc Tám:

Kê Khang và Khúc Quảng Lăng, kể lại chuyện đời Nguỵ ở bên Tầu, có một người khách lạ, giỏi đàn giỏi vẽ tới kết bạn với Kê Khang. Người đó dạy cho Kê Khang một bài nhạc nhan đề Quảng Lăng, nhưng dặn Kê Khang là không được truyền cho ai cả. Về sau, Kê Khang bị giết, cho nên không còn ai được nghe bản nhạc lưu loát như nước chảy, nhẹ nhàng như mây trôi này nữa.

(Ngâm)

Kê Khang này khúc Quảng Lăng
Một rằng Lưu Thuỷ hai rằng Hành vân (*)

(Hát)

Hay , hay thật là hay
Hay , hay thật là hay
Nhưng nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào
Nuốt cay thế nào

Nhớ xưa có người khách lạ khách lạ
tới nhà của Kê Khang
Giỏi đàn giỏi hoạ
đôi bên tương đắc
đôi bên tương phùng
Khách chơi khúc nhạc
Nước chẩy, nước chẩy
Khúc nhạc, nhạc mây trôi

Nhạc này, nhạc này
Kê Khang học lấy
nhưng không được truyền cho ai

Tiếc thay khúc nhạc nước chẩy
khúc nhạc nước chẩy mây trôi
Nhạc (ý a) thanh bình, nặng (ý a) nặng tình
Quê hương yêu dấu quê hương huyền thoại như mơ

Tiếc thay khúc Quảng lăng ấy
Khúc nhạc lên non, khúc nhạc theo suối theo suối
Đã thất truyền, đã thất truyền
Vì Kê Khang bị giết suối vàng đem theo

Mới hay những kẻ hiền ngoan hát nhạc bình an
Giữa thời binh biến chinh chiến
Kẻ (ý a) có quyền thường (ý a) cay nghiệt
thì CA NHÂN phải phải chết nên đời không mấy khi ấm êm …

***

Tháng Mười Hai – 2001 / Chép tặng các bạn yêu thích nhạc của Phạm Duy

(*) Lưu thuỷ hành vân. – Phả đàn cầm nước nhà, có khúc lưu thuỷ và khúc hành vân.

 

Thảo luận cho bài: "Khúc Hát Kê Khang"