Khúc Hát Mùa Chiêm

Tác giả:

Khúc Hát Mùa Chiêm

Hoàng Trọng


Hồ Đình Phương


(sáng tác giữa thập niên 50)

Nhịp 4/4 Điệu Mambo

1.

Nhạc quê hương . . . đây nhạc quê hương
Lời dân ca . . . chan hòa yêu thương
Ai sống tha phương
Nuôi bước phong sương
Về nghe chuyện ngắn canh trường

2.

Đồng ta xanh . . . xanh nhờ công anh
Đồng ta thơm . . . thơm nhờ tay em
Mưa nắng hay quên
Trai gái đua chen
Vun xới cho được mùa chiêm

Điệp khúc

Hò . . . là hò . . . hò ơí
Hò . . . là hò . . . hò ơi
Hôm nay lúa vàng . . . (là) dân no làng nước yên vui

Hò . . . là hò . . . hò ơi
Hò . . . là hò . . . hò ơi
Hôm nay lúa vàng . . . (là) tình ta trọn mối duyên đời

3.

Kìa mây trôi . . . trăng đẹp lên khơi
Từ ven sông . . . qua đồng trăng soi
Trông lúa thêm tươi
Hương ngát hơi ngây
Hồn quê càng thắm môi cười

4.

Gặt mau lên . . . ta gặt mau lên
Đầy tay anh . . . qua tràn vai em
Công khó vui quên
Câu hát câu đệm
Trăm chứng cho cuộc tình duyên

Tài liệu tham khảo: Băng nhạc “Tiếng hát Hoàng Oanh 1”, Duy Khánh thực hiện tại Saigon năm 1974 .

Ghi chú: Những chỗ có dấu . . . là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng

 

Thảo luận cho bài: "Khúc Hát Mùa Chiêm"