Khúc Hát Mừng Sinh Nhật

Tác giả:

Khúc Hát Mừng Sinh Nhật

 Phan Đinh Tùng


 

Ngày hôm nay ta cùng hân hoan nơi đây,
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật,
1, 2, 3 ta cùng thổi tắt nến,
Happy Birthday, Happy Birthday to you !

On this day altogether will be,
I will all sing for your Birthday,
1, 2, 3 we blow up the candles,
Happy Birthday, Happy Birthday to you !
Happy Birthday, Happy Birthday to you !
Happy Birthday, Happy Birthday to you !

 

 

 

Thảo luận cho bài: "Khúc Hát Mừng Sinh Nhật"