Khúc Hát Người Mất Trí

Tác giả:

ta vui ta nhảy
ta múa ta ca buổi sáng
ta là người
buổi tối
ta là ma
giữa trời đất bao la
mặc tình ta buông
thả mồi bắt bóng
đời quay cuồng
những cuộc vui
bất tận ……..

Thảo luận cho bài: "Khúc Hát Người Mất Trí"