Khúc Hát Yêu Thương

Tác giả:

Khúc Hát Yêu Thương

 Lê Quốc Thắng


Hoà nhịp vui ngân vang khúc ca,
ta hát cho người yêu thương thiết tha.
Tháng năm đẹp người cùng nhau chia đều ước mơ,
hát yêu đời đời mộng mơ có khi vui buồn.
Đêm nay ánh trăng soi dịu dàng,
ngàn hương hoa ngọc ngà trên khắp lối.
Bóng trăng hiền gọi tình yêu hát ca bềnh bồng,
lối ta về gọi niềm vui với ngàn bông hoa.

 

Thảo luận cho bài: "Khúc Hát Yêu Thương"