Khúc Mùa Hạ

Tác giả:

Khúc Mùa Hạ

Quỳnh Hợp


 

Có một mùa phượng cũ
Trong phố nắng chiều nay
Có một người ngồi nhớ
Giọt nào mưa hạ bay

Mùa cây xanh phố lặng
Bàn tay nhớ bàn tay
Trong veo mùa áo trắng
Cỏ hẹn bước chân ai

Đôi mắt nhớ đôi mắt
Em nhớ biển mù khơi
Lặng theo từng tiếng ve
Sáo diều vi vu hát

Và em mùa phượng xa
Tóc bay trong nắng hè
Mưa chiều rơi nhè nhẹ
Mưa chiều xanh tiếng ve

Có một người ở lại
Nhớ thương một mùa hè
Có một mùa phượng cũ
Trong phố nắng chiều nay.

 

 

Thảo luận cho bài: "Khúc Mùa Hạ"