Khúc Samba Vui

Tác giả:

Khúc Samba Vui

Chương Đức


Hãy đến cùng tôi hãy hát cùng tôi và quay cuồng
Bạn sẽ thấy thật vui nếu vững lòng tin vào cuộc sống
Bạn hỡi cùng hát lên để lòng ta vơi ưu phiền
Nào hãy cùng múa ca nào nhảy đi hãy vui cùng tôi

Hát lên em nào hãy theo nhịp giông bão
Nhớ đi cho niềm vui hoà theo nhịp trái tim
Dù tình đã lắm đổi thay
Dù đời còn những nổi trôi

Nào hát lên em theo nhịp sóng vui
Nào nhảy đi em vì đời thắm tươi
Buồn sẽ trôi đi để lòng ấm lên
Nào hát ca đi điệu nhạc trái tim.

Lý Hải

 

Thảo luận cho bài: "Khúc Samba Vui"