Khúc Tháng Hai

Tác giả:

Khúc Tháng Hai

Trần Duy Đức


Du Tử Lê


 

Tôi đã buồn như nỗi ngóng trông
tháng hai, trở lại những con đường
thấy tôi trên những cành câu cũ
và những con đường đã bỏ không
Tôi đã buồn như một ngọn cây
Tháng Hai, cành nhớ lá sương đầy
tháng hai, thôi đã không tay vẫy
và tiếng rơi buồn
rơi đều phương Tây

Tôi đã buồn như một giấc trưa
hồn đi… hồn đi trăng xứ vẫn mưa về
tháng hai, lệ chảy trong yên ắng
và dáng ai ngồi như chết khô
Tôi đã buồn như một quán không
chiều lên…chiều lên lênh láng một dây đàn
tháng hai, bụi phủ từng vai ghế
Tôi với bàn chia nỗi ngổn ngang

Tôi đã buồn… ôi tôi đã buồn
hơn chiếc bóng tôi
mai kia…mai kia tôi sẽ bỏ xa đời
tuổi, tên, thôi cũng đi về… đất
riêng ở nơi này ôi vẫn tháng hai

 

 

Thảo luận cho bài: "Khúc Tháng Hai"