Khúc Thu 5

Tác giả:

tiếng cười thủy tinh
rớt lại nơi góc phố
giọt sương sớm
giật mình
gọi mùa sang

nắng lụa vàng
gió mênh mang
mây bỗng hiền ngoan
[không âm u, mà]
xanh vời vợi

mắt lá trên cành
hé nhìn mùa mới
thấy sắc màu
rơi,
rơi xuống
từ chiếc áo khoác mùa ban

lá thay áo
ngả vàng, nâu, tím, đỏ

Thu sang

Tử Nhi

Thảo luận cho bài: "Khúc Thu 5"