Khúc Tình Tháng Sáu

Tác giả:

Tháng sáu mưa rơi chỉ ướt đầu
Sao nghe thấm tận cuối tim đau
Nhớ nhung chi chừ thêm vương vấn
Anh về em hẹn lại kiếp sau

Rồi mai cuối đường hai lối rẽ
Đi mà không ngoảnh lại nhìn nhau
Con phố mưa còn trơn lối cũ
Để vết chân người mãi hằn sâu…..

06/15/2002

Thảo luận cho bài: "Khúc Tình Tháng Sáu"