Khúc Tương Phùng

Tác giả:

Chạy trốn
Cơn mưa
Để khỏi ướt thời gian
Trong từng giọt trầm buồn cao thấp

Chạy trốn
Con đường bị ngập
Để bóng cười không sỏi cát ngả nghiêng

Chạy trốn
Nắng chiều đang trải triền miên
Để không vấp cho mình
một vương miện sầu long lanh sóng nước

Chạy trốn
Một đời lao xao xuôi ngược
Để bước đi trong ta không luống cuống  giữa bụi đường

Chạy trốn
Lời thơ ai
Luôn mang nỗi tơ vương
Để không phải sóng vai cùng đêm tối

Chạy trốn
Chạy trốn
Có phải ta đang vội …?

Để chẳng bao giờ ta trốn nổi …chính ta !

 

 

Thảo luận cho bài: "Khúc Tương Phùng"