Khuê phụ thán

Tác giả:

Ngàn trùng nước biếc non xanh
Hoa tung lá rụng mà cành trơ trơ
Mảnh trăng thu chưa lờ gương ngọc
Tiếng oanh vàng hết học cành mai
Thuyền lan còn dấu giữa vời
Nhìn xem phong cảnh tơi bời tâm can
Gớm con tạo đa đoan quá lắm
Đương sum vầy muôn dặm xa xôi
Liễu đào ủ dột đứng ngồi
Mây chờ gió đợi ngậm ngùi vì ai
Chiếc bào ảnh nào người cầm lái
Để linh đinh buồm ngại đường xa
Sóng cồn vùi dập cành hoa
Trăm năm thân thế thiết tha thơ đào
Lối về xưa ong rào bướm đón
Khách tiêu phòng năm ngón bi ai
Giấc cô miên những ái hoài
Hẹn hò cổ độ đã ngoài đôi thu
Nguồn:
1. Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
2. Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995

Thảo luận cho bài: "Khuê phụ thán"