Kí Ức Rừng

Tác giả:

Còn ngọn lửa đám thiêu cha nơi góc tối cửa rừng

lay kí ức tuổi thơ con
động cựa.

bóng cha xưa đi lẩn bóng đồi
đồi ôm mang doạ nạt.

mẹ gầy khô dáng bước
rừng hôm nay đâu cũng lối mòn.

chỉ còn nỗi trắng hoang thảng thốt
chất đầy tiếng chim khuya.

thổi bạt tàn lửa đấm thiêu cha
nén kí úc tuổi thơ con
nín lặng
mai con lút lẩn vào rừng phố.

Thảo luận cho bài: "Kí Ức Rừng"