Kiến Quang Trung Linh Cữu

Tác giả:

Trấp niên sấp sá tẩu phong vân

Như thử anh hùng cổ hãn văn
Hàm Dã độc Lưu thiên vạn cốt
“Khuân Sơn” họa tại bách niên phần
Không hàm chỉ chỉ thiên thu hận
Cô phụ đường đường bát xích thân
Quang cảnh nhất ban thành phấn mị
Linh nhân chung cổ tiểu Doanh Tần!

Dịch nghĩa:

Nhìn thấy linh cữu vua Quang Trung

Hai mươi năm tiếng thét át cả gió mây
Chỉ chừng ấy cũng đủ thấy là bậc anh hùng hiếm có!
Trên chiến trường Hàm Đan hận vùi muôn vạn xác thù
Núi Khuân không ngờ lại để mối họa liên lụy đến phần mộ nơi yên giấc ngàn năm
Bỗng phải chịu sự chỉ trích của mối hận muôn đời
Nỡ phụ đến tấm thân tám thước của bậc anh hùng
Quang cảnh nói chung tất cả đã trở thành cát bụi
Khiến cho người đời muôn thuở cười Tần Doanh bạo chúa

(Hồng Phi phiên âm và dịch).

Dịch thơ:

Nhìn thấy linh cữu Quang Trung

Bao năm thét át phong vân
Bấy nhiêu đủ thấy minh quân, anh hùng
Hàm Đan vùi xác quân thù
Núi Khuân…
liên lụy mộ phần…
trăm năm…
Ngàn thu ngậm mãi hờn căm
Tấm thân tám thước…
nỡ đem dập vùi
Giờ đây cát bụi…
ngậm ngùi…
Doanh Tần bạo chúa, muôn đời cười chê

Thảo luận cho bài: "Kiến Quang Trung Linh Cữu"