Kiếp Cuội Già

Tác giả:

Kiếp Cuội Già

 Phạm Đình Chương


(1952)

Đêm nay trăng chiếu qua làng,
Có người ra ngắm trăng màng màng mơ.
Trăng quê như lúa lên tơ,
Ta ngồi nhặt ánh trăng thơ ngát tình.
Ai hay trăng sáng chong lành,
Ấp ủ một mối duyên tình ngàn thu.
Ai ơi say với trăng thâu,
Lại đây mà lắng nghe câu chuyện này:

Ngày xưa, ngày xửa, chứ ngày xưa,
Có chàng mục tử dối quê (mà) dối làng.
Dối cha dối mẹ họ hàng,
Trời đày anh sống Cung Hằng xa xa.
Anh mang tên Chú Cuội Già,
Trăm năm ở với Hằng Nga yêu kiều.
Tính tình tang.
Đàn tình reo (ớ ơ) vang ơ hờ…

Một hôm chàng bỗng thấy yêu,
Và liều ăn cắp rất nhiều để cho.
Rượu tiên, châu báu, hoa thơm,
Đàn vàng, thơ ngọc để dâng Hằng Nga.
Ngọc Hoàng giận phạt Cuội ta,
Đày xuống dương thế khiến xa lìa người thương.
Để anh xa cách người thương,
Khóc than mối tình trên đường trần gian.

Cho nên khi xuống dương trần,
Sống đời mưa gió, âm thầm lẻ loi.
Anh đi gieo rắc muôn nơi,
Cung đàn ai oán cho vơi nỗi buồn.
Đêm nao trăng sáng trăng tròn,
Có mình anh đứng ôm đàn để mơ.
Anh nay nói dối hơn xưa,
Vì mong lại kiếp Cuội Già gần em.

Tham khảo:

1. Kiếp Cuội Già: Nhạc & lời – Phạm Đình Chương, A.C. 35, nxb Á Châu phát hành lần thứ nhất, giấy phép số 625/TXB ngày 26-08-1952 của Nha Thông Tin Nam Việt.

 

Thảo luận cho bài: "Kiếp Cuội Già"