Kiếp Du Ca

Tác giả:

Kiếp Du Ca

 Kỳ Anh


Ngồi buồn trong băng giá
Lắng nghe mưa thu suốt đời lãng du.
Chập chùng trên sông nước
Đã cất bước đã ra đi về đâu.
Trọn đời sao buông lơi
Nghe chơi vơi khung trời cao xanh biếc
Vẫn luyến tiếc xin nhớ nhau suốt đời.

Để rồi theo năm tháng
Đã bao xuân sang đá mòn tuyết tan.
Vẫn còn đi đi mãi
Vẫn tiếng hát hát xin cho ngày mai.
Một ngày khi lên khơi
Theo mây trôi chim trời bay đây đó
Cánh lướt gió xin xót thương kiếp người
Xin nhớ nhau suốt đời.

 

Thảo luận cho bài: "Kiếp Du Ca"