Kiếp Hoang

Tác giả:

Kiếp Hoang

 Dzoãn Bình


Trình bày:
Thế Sơn

Tài liệu tham khảo: CD Thế Sơn “Chuyện tình Hoa Bướm”
Mưa Hồng Productions

 

Thảo luận cho bài: "Kiếp Hoang"