Kiếp này

Tác giả:

Nhởn nhơ đám lục bình
Nước chảy qua cầu mong
Chẳng quay đầu nhìn lại
Đường dài mấy bước hoang

Tình dối gian bận rộn
Còn mê mãi như không
Yêu người quên lầm lỡ
Một gánh cũng qua sông

Ngày rong rêu sướng khổ
Thèm giông tố mưa sa
Người đội nón qua cầu
Đục ngầu tan bọt nước

Ta yêu người kiếp trước
Ta yêu người kiếp sau
Kiếp này…thôi như thể
Hoa đào khóc gió Đông.

Thảo luận cho bài: "Kiếp này"