Kiếp Sau

Tác giả:

Ờ rất rõ – áng bình minh oằn oại

kéo hừng đông ran rát gõ lời từ
người thinh lặng buồn ngậm câm quả đắng
kẻ gục đầu gom nhói gọi chia ly

Trăm bài thơ không viết nổi một từ
cho thin thít cắt hồn nhau từng mảnh
Nói đi em – dẫu âm trào tiếng nấc
gõ một lời rồi tay sẽ buông tay

Đêm đã hết – gói tim về đong đá
lũ sao mai còn gượng nhướng đợi chờ
“đời con gái cũng cần (ơi ) dĩ vãng” (*)
vết đau người xin xoa lại kiếp sau …!

 

* Vũ Thành An

 

Thảo luận cho bài: "Kiếp Sau"