Kiếp Sau

Tác giả:

Bù em một tháng trời gần 
Đơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi 
Bù em góp núi chung đồi 
Thiêu nương đốt lá cũng rồi hoang sơ. 
Bù em xuôi có ngàn thơ 
Vẫn nghe trắc trở bên bờ sông thương 
Quên thôi, bông sẽ phai hường 
Mà xưa tiếng gọi nghe dường thiên thu 
Non sông bóng mẹ sầu u 
Mòn trong ngưỡng cửa, chiều lu mái sầu. 

Thôi em xanh mắt bồ câu, 
Vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau… 
*Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành bài hát cùng tên.

Thảo luận cho bài: "Kiếp Sau"