Kiếp sinh viên

Tác giả:

Thương lắm thay kiếp sinh viên nghèo
Mặt thì xơ xác, bụng tóp teo
Vẫn mãi chăm chỉ ngày hai buổi
Lầu bốn năm tầng cứ phải leo!

Lệ thường mỗi năm hai lần thi
Mắt sâu, thân gầy nào xá chi
Cầu xin thần thánh nhớ phù hộ
Mách con mai đề ra câu gì ?

Thu đi, đông đến, giờ chia tay
Trách người vô tình nào có hay…
Bao lần muốn tỏ cùng người ấy
Tình thơ sinh viên, mộng đắm say…(Ufa-mùa thi 2002)

Thảo luận cho bài: "Kiếp sinh viên"