Kim Cang Từ Lúc Nào Rơi Nhói Òa

Tác giả:

hình như ký ức luân lưu
tôi con chịm Lạc vô ưu đọan nào

chiều đi theo ngọn gió trào
hàng cây se lạnh trúc đào tương tư

hình như ngọn sóng ngật ngừ
để riêng tiếng nhạc trầm hư cõi người

chiều rơi từng khúc tả tơi
nào đâu cố quận đầy vơi gọi về

chiều rơi cũng thế lê thê
còn chăng kinh kệ sơn khê trầm trầm

còn chăng hồn lặng phù vân
nghìn năm xưa đó nghìn cân dựng đời

về thôi ngọn gió lả lơi
Kim Cang từ lúc nào rơi nhói òa

Nguyễn Đăng Tuấn
4 tháng 12 năm 2003

Thảo luận cho bài: "Kim Cang Từ Lúc Nào Rơi Nhói Òa"