Kim Tiền

Tác giả:

Kim Tiền

( Dân Ca )


Đoàn Văn Nghệ TNSVHS Nguồn Sống sưu tập


 

Dân Ca Miền Nam

Nhịp 2/4

Núi có cao cũng trèo qua
Sông có sâu cũng lội cho vừa
Đi cứ đi chớ sợ đường xa
Chớ có sợ khó khăn
Sâu sông này cũng có bụi
Cao núi kia cũng còn có chưn
Chớ có sợ núi sông
Dù cho nắng mưa đềm ngày trăm ngàn cơ cực
Vững một lòng ta cứ buớc đi,
Vững một lòng ta cố gắng qua.
Sáng tươi huy hoàng trông chờ tao ngộ.

Dân Ca Việt Nam – Đoàn Nguồn Sống xuất bản – 10/10/1970

 

 

Thảo luận cho bài: "Kim Tiền"