Kinh Cầu Cho Tuổi Trẻ

Tác giả:

Kinh Cầu Cho Tuổi Trẻ

 Nguyễn Đình Toàn


Vâng, tuổi trẻ tội như lá thu
đã nửa vàng từ cơn gió đưa
hồn còn trong như một bài kinh
lòng còn cay trong khói chiến tranh
Vâng, tuổi trẻ tội như phúc âm
đã giao buồn từ đêm tối tăm
người còn say sưa bày cuộc vui
rừng thịt xương máu ngỏi còn khơi (?)

Hòa bình đến, với lời cầu xin
triệu hồi chuông trong tháp tin vui
Nhưng âm vang chưa tàn
đã thấy một thủy triều nước mắt đầy hơn

Ôi, lịch sử Việt Nam xót xa
đã xui người ngày thêm cách chia
người bỏ đi xa,
người còn đây, chịu tội thay trên thánh giá đời
Ôi, hận thù đã che kín mây
đã treo người trên đỉnh đắng cay
Đời dù xoay trăm chiều ngược xuôi
Tuổi trẻ tôi vẫn lạnh lùng phai

Vâng, tuổi trẻ tội như phúc âm
………………..vẫn lạnh lùng phai
Vâng, tuổi trẻ tội như lá thu
đã nửa vàng từ cơn gió đưa
hồn còn trong như một bài kinh
lòng còn cay trong khói chiến tranh

 

Thảo luận cho bài: "Kinh Cầu Cho Tuổi Trẻ"